Parabool constructie met loodlijn en middelloodlijn

Onderwerp:
Parabool
Een parabool bestaat uit alle punten die dezelfde afstand hebben tot een lijn, de richtlijn, en een punt, het brandpunt. Volg de constructie hieronder door de vakjes één voor één aan te vinken.
Als je zelf een parabool construeert moet je een aantal voetpunten tekenen en telkens bovenstaande stappen volgen. In dit plaatje kun je het voetpunt verslepen, dan zie je de parabool vanzelf ontstaan. Belangrijk om te houden: de middelloodlijn van lijnstuk FV, de blauwe lijn in het plaatje, is een raaklijn aan de parabool.