Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Räta linjens ekvation - k-värdet (dra punkterna för att representera y = kx + m)

Instruktioner: 1) Kolla på den linjära ekvationen (räta linjens ekvation) som visas till höger. 2) Flytta på de två stora punkterna så att linjen i bild representerar räta linjens ekvation till höger. 3) Klicka på "Kolla svar"-boxen för att kontrollera ditt svar. Om du har rätt så kommer texten "Rätt!!!" att visas. Om du svarar fel så visas texten "Fel. Var god försök igen!". Om du gjort fel, försök tills du gjort rätt. 4) Om du klarade uppgiften och du vill ha en ny uppgift klicka på knappen "Ny uppgift". Repetera steg (1) - (4) tills du känner att du fått ett humm om hur det fungerar. Originalidéerna till denna app kommer från Tim Brzezinski och Steve Phelps' Graph the Line.