Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Radikalni center

Dane imamo tri nekoncentrične krožnice, pri čemer njihova središča niso kolinearna. Radikalne osi parov krožnic se sekajo v skupni točki. Ta točka je radikalni center. Premikaj središča krožnic in poglej, kaj se pri tem dogaja z radikalnim centrom (točka T). Kaj se zgodi, če so središča krožnic kolinearna?