Raíces e descomposicións factoriais de polinomios

Tema(s):
Funcións
Mostrase na Vista principal unha función polinómica de grado catro suxeita a unhas restricións relativas ás súas raíces, factores e coeficiente principal, con certo grao de aleatoriedade. Premendo nas frechiñas de Reinicializar construción, na parte superior dereita de calquera das dúas vistas, xérase outra. O escenario de GeoGebra está preparado para que mediante a visión non interactiva dunha gráfica polinómica de cuarto grao, se poida identificar a súa fórmula mediante ensaios reiterados, así como atopar dita fórmula. Recoñecerase o acerto de calquera ensaio facendo que a gráfica inicial e a derivada do ensaio se vexan simultaneamente na mesma escala e amosando unha mensaxe axeitada que inclúa a función introducida e a súa expresión estendida. Permitirá a comprobación de que para unha función polinómica deste tipo (cuártica que teña dous puntos de inflexión) existe unha razón áurea entre os segmentos que ocasiona a recta que une os seus puntos de inflexión, ao intersecarse coa gráfica.
As caixas de Axustar a escala e Amosar o enunciado permiten mellorar a visión e facilitar a identificación do polinomio. Na caixa de Entrada da función f(x), debe escribirse a expresión que corresponde á gráfica da dereita lendo previamente o enunciado.