Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Eksponentiaalinen malli

Eksponentiaalinen malli on yhtälö , missä
  • on suureen alkuperäinen arvo
  • on muutoskerroin (usein prosenttikerroin)
  • on muutoskertojen lukumäärä
  • on suureen muuttunut arvo
Tehtävänannosta riippuen tuntematon voi olla mikä tahansa näistä neljästä ja se voidaan ratkaista yhtälönratkaisun keinoin. Jos tai on tuntematon, kyseessä on 1. asteen yhtälö. Jos on tuntematon, kyseessä on potenssiyhtälö ja ratkaisu löydetään . juuren avulla. Jos on tuntematon, kyseessä on eksponenttiyhtälö ja ratkaisu löydetään logaritmin avulla.

Laskusovellus

Ohje: Syötä kolme lukuarvoa ja paina sitten nappulaa neljännen laskemiseksi.