Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними