Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Isogonal conjugate of a point

isogonal conjugate of a point

P is a free point whithin the triangle ABC. The isogonal conjugate of P is constructed as follows:
  • Construct the bisectors of the triangle.
  • Construct the lines AP, BP, and CP.
  • Construct the reflections of these lines about the bisectors in the same vertex.
  • These lines cross at P', the isogonal conjugate of P.

isogonale toegevoegde van een punt

P is een vrij punt binnen de driehoek ABC. De isogonale toegevoegde van P construeer je als volgt:
  • Construeer de bissectrices van de driehoek.
  • Construeer de lijnen AP, BP en CP.
  • Construeer de spiegelbeelden van deze lijnen t.o.v. de bissectrices vanuit hetzelfde hoekpunt.
  • Deze lijnen snijden elkaar in P', het isogonale toegevoegde van P.