Exponentialfunktioner - grafiskt

Författare/skapare:
Mathias Börjesson, Tim Brzezinski
I denna applet visas grafen till exponentialfunktionen . Du kan själv styra vilka värden som c, a, k, och d skall ha (dra i reglagen). Försök sedan att svara på frågorna under appen.
Frågor: 1) Hur påverkar parameter a utseendet på grafen? Försök förklara med ord. Vad händer när a > 1 och k > 0? Vad händer om a < 1 och k > 0? 2) Hur påverkar parameter k utseendet på grafen? Försök förklara med ord. Om du behöver ett tips, detta arbetsblad. 3) Hur påverkar paratmeter d grafen? Försök förklara med ord.