Transport de cargols

Autor:
keskkin

Transport de cargols

Una empresa té dues fabriques de cargols, F1 i F2, on es fabriquen 8000 i 15000 cargols cada mes, respectivament. Aquests cargols s'usen en tres màquines que es fan en tres centres diferents: M1, M2 i M3, que necessiten 10000, 7000 i 6000 peces, respectivament. Els costos d'enviament des de la fàbrica fins on es fabrica cada màquina és: M1 M2 M3 F1 12 26 4 F2 8 8 24 Quantes unitats s'han d'enviar des de cada fàbrica a cada màquina? (Vols cost mínim?) Més avall trobareu una manera de solucionar el problema: M1  M2  M3 F1 x  y  z F2 10000-x 7000-7 6000-z x+y+z=8000 Cost (x,y)=24x+38y+120000

Representaició de la solució. En roig la funció objectiu (amb terme independent nul: 24x+38y=0) i el recinte com a polígon