Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Opdracht 6 - Parabolische tunnel

De dwarsdoorsnede van een tunnel heeft de vorm van een parabool. De maximale hoogte is 4 m. Op de grond is de tunnel 8 m breed. (zie figuur) Gevraagd: a)Teken zelf een assenstelsel. b)Stel de vergelijking op van de parabool. c)Twee vrachtwagens hebben elk een breedte van 2,2 m en een hoogte van 2,5 m. Kunnen de vrachtwagens elkaar in die tunnel passeren met behoud van een onderlinge afstand van 1 m? Toon aan door berekeningen. d) Kies een ander assenstelsel. Los vragen b en c opnieuw op aan de hand van de nieuwe tekening.