Propietats de la paràbola

Tema/es:
Paràbola
Propietats de la paràbola: - Tria els valors dels coeficients a, b i c per tal de veure com afecten a la seva representació - Pots seleccionar la informació que vols veure amb les opcions: + PUNTS DE TALL: mostra els punts de tall de la paràbola amb els eixos + VÈRTEX: mostra les coordenades del vèrtex i també la paràbola sobre la qual es desplaça quan modifiquem el coeficient b + GEOMETRIA: mostra les característiques geomètriques de la paràbola: focus, paràmetre i recta directriu. També apareix un punt P que es pot desplaçar sobre la paràbola.