GGD en KGV zoeken

Opgave

Zoek de grootste gemene deler (GGD) en het kleinste gemeen veelvoud (KGV) van 18 en 24.

Instructies

1.GCD(18, 24)Typ GCD(18, 24) in een CAS invoerregel en klik op Enter key om de grootste gemene deler van beide getallen te berekenen.
2.LCM(18, 24)Gebruik het commando KGV(18, 24)om het kleinste gemeen veelvoud van beide getallen te berekenen.

Probeer het zelf...

Instructies (vervolg)

3.Priemfactoren(18) Gebruik het commando Priemfactoren(18) om de priemfactoren van 18 te berekenen.
4.Priemfactoren(24) Bereken de priemfactoren van 24.
5. Bekijk het verband tussen de priemfactoren van beide getallen en hun kleinste gemeen veelvoud, dat je eerder berekende.
6.Priemfactoren(#2) Typ Priemfactoren(#2) om de priemfactoren te berekenen van het KGM in rij 2.
Tip: De sneltoets #2 verwijst naar de uitvoer van rij 2.
7.Bekijk het verband van beide getallen met de priemfactoren van het KGV dat je eerder berekende.