Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Wykresy funkcji - zadanie z podręcznika GWO - kl. 3

Psy przebiegły w pobliżu swoich właścicieli (na rysunkach oznaczonych literą ) wzdłuż zaznaczonych tras od punktu do punktu . [...] (Treść zadania z podręcznika do klasy 3 gimnazjum - Matematyka 3 - wydawnictwo GWO) Poniżej wykresy przedstawiające jak zmieniała się odległość każdego psa od właściciela w zależności od upływającego czasu. (Można poruszać punktem wskazującym położenie psa względem właściciela.)