Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Labels tonen of verbergen

Je kunt op verschillende manieren het label van een object tonen of verbergen in het Tekenvenster:
  • Selecteer de knop Toolbar Image Label tonen / verbergen en klik op het object waarvan je het label wil tonen of verbergen.
  • Open het Context Menu van het object en selecteer   Toolbar Image Label tonen of verbergen.
  • Open het Eigenschappenvenster van het object en vink het aanvinkvakje Label tonen / verbergen aan of uit in de tab Basis.

Opgave

1.Toolbar ImageSelecteer de knop Label tonen / verbergen en klik op de cirkel.
2.Toolbar ImageSelecteer de knop Verplaatsen en klik op punt A.
3.Toolbar Image Open de Opmaakwerkbalk en selecteer Eigenschappen.
4. Toolbar Image Selecteer in de tab Basis Label tonen.