Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Monoton növekedés

Az f függvény egy  [a,b] intervallumban monoton nő, ha ott értelmezve van, és az intevallum minden x1  x2 pontpárjára igaz:                                                          f(x1) ≤  f(x2).