La recta de regressió

Autor:
Jaume
Introducció de la recta de regressió per mínims quadrats La construcció està feta en mode de presentació en la que, a partir d'un núvol de vuit punts (es poden moure), es mostren una recta qualsevol, les distàncies entre cada punt i la recta (estrictament, les diferències entre les ordenades), els quadrats d'aquestes distàncies i la suma de tots els quadrats. La recta es pot moure i veu si la suma de tots els quadrats augmenta o disminueix. Al final de la presentació, es mostra la recta de regressió i es pot comprovar la bondat de l'ajust que havíem fet a ull.