Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Energia d'un satèl·lit en funció del radi de l'òrbita

Construcció que mostra la representació gràfica de l'energia cinètica, l'energia potencial gravitatòria i l'energia mecànica d'un satèl·lit en funció del radi de la seva òrbita. Es pot treballar amb dues òrbites de radis diferents i comparar els valors de les energies corresponents.