Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Kopie van 3meet_3fig_drie_oprechth1

Gebruiksaanwijzing

Gebruik het rode vierkantje als meetinstrument. Bereken de oppervlakte van de driehoek en vul in bij S= (Decimalen met een punt) Druk op enter om te kijken of je het goed hebt. Klik op de pijltjes rechtsboven voor een nieuwe opgave.