Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Oefening op de basishoeken in een gelijkbenige driehoek (2)

1 Teken een cirkel met middelpunt A en als straal 5 cm. 2 Teken in het middelpunt A drie middelpuntshoeken van 120°. 3 Noem de snijpunten van de benen van deze hoeken en de cirkel K, L en M. 4 Welk soort driehoek is driehoek KLM? Zorg voor de nodige merktekens.