Řez hranolu a otočení roviny

Autor:
voza
Řez hranolu rovinou (resp. trojúhelník ABD) a jeho skutečná velikost (otočením do roviny podstavy).
K zobrazení různých objektů slouží několik přepínačů (uvedena přednastavená hodnota): h=1 hranol a rovina řezu (resp. trojúhelník) t=0 vzdálenost bodu D od půdorysné stopy n=0 nárysná stopa bet=0 úhel otočení roviny Volné objekty jsou modré.