Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

aantal variaties

Uit de kom met gekleurde balletjes plaats je de mooiste kleur op 1 en de tweede mooiste kleur op 2. Op hoeveel manieren kan je dat?
Je zegt daarom: Een variatie is een rangschikking van p elementen uit een verzameling van n elementen.

aantal variaties

Hoeveel variaties van p elementen kunnen we vormen uit n gegeven elementen? In het applet bouwen we een boomstructuur op vanuit 4 gegeven elementen: