Opp4dot66R2Sigma

Author:
torgern
I denne filen har jeg løst oppgave 4.66 i Sigma R2. Bakgrunnen for at jeg la ut dette løsningsforslaget var at jeg fikk spørsmål fra en elev om hvordan den aktuelle oppgaven kan løses ved hjelp av digitale hjelpemidler, CAS. Jeg har først satt inn funksjonsuttrykket til f. Deretter har brukt GeoGebra til å finne den antideriverte F(x). Alt dette vises i algebrafeltet. I grafikkfeltet har jeg løst oppgave a) og b) ved å bruke integral og glider. I CAS- vinduet har jeg brukt ligningsløseren til å finne ut når F(x)-F(0)=25 000