Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Jännenelikulmion lävistäjät

Tämä yksinkertainen appletti demonstroi tulosta, jonka mukaan jännenelikulmiossa lävistäjien leikkauspiste jakaa lävistäjät siten, että leikattujen osien tulo on vakio. Tämä liittyy ongelmaan, joka on esitelty Opettaja H:n pulmakulmassa.