Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Svojstva sličnih trokuta

Trokuti ABC i A'B'C' su slični s koeficijentom sličnosti k, koji se klizačem može mijenjati. Također se može pomicati vrhove trokuta ABC.

Pitanja

  1. Kako se odnose stranice trokuta, odnosno koja formule vrijede? a' = ..., b' = ...
  2. Kako se odnose visine trokuta? v' = ...
  3. Kako se odnose opsezi trokuta? O' = ...
  4. Kako se odnose površine trokuta? P' = ...