Mala škola GeoGebre - stupčasti dijagram

Napravite tablicu i supčasti dijagram frekvencija

Video upute

Kratke upute

Otvorite tablični prikaz i popunite tablicu Pogled --> Tablice Naredbe u tablicama su vrlo slične kao i u excelu Nakon što ste popunili tablicu Upišite u traku za unos: StupčastiDijagram[ <početna vrijednost>, <završna vrijednost>, <lista visina> ] StupčastiDijagram[A2:A6, B2:B6, 0.7] Ako hoćete možete imati i tablicu ispod dijagrama. Označite tablicu -->desni klik--> izradi --> tablicu Dodajte tekst Toolbar Image ispod stupčastog dijagrama (kao u videu). Označite dijagrama --> desni klik --> svojstva --> pa mijenjate boje.