C1. La ferramenta “Circumferència donats el centre i un punt per on passa”

Dibuixeu una circumferència centrada en el punt "A" i que passe pel punt "B" Solament necessiteu dos clics per dibuixar-la. Aprofitareu aquesta activitat per a crear textos dinàmics. Un text està format per una expressió tancada entre cometes dobles, i tenen una propietat molt interessant, podeu unir nombres als textos amb la suma. 1r. Activeu la ferramenta "Circumferència donats el centre i un punt per on passa" Toolbar Image. 2n. Cliqueu en dos punts diferents de la finestra gràfica i observareu el centre "A", el punt "B" per on passa i la circumferència anomenada "c". 3r. Activeu la ferramenta "Mou" Toolbar Image i escriviu el comandament per a conèixer el perímetre de la circumferència. t1 = TextFórmula( "Perímetre = " + Perímetre( c ) + " cm"). Els textos també tenen nom en GeoGebra, aquest s’anomena t1. El primer sumand, "Perímetre = ", està tancat entre cometes, és un text estàtic que indica el nom de la propietat que voleu escriure, el segon sumand és dinàmic, Perímetre( c ), calcula la propietat i el tercer sumand, " cm", també és un text estàtic que indica la unitat de mesura. Activeu la ferramenta "Mou" Toolbar Image i desplaceu els punts, verificareu com s’actualitza constantment la mesura del perímetre de la circumferència. Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.