X(371) Kenmotu point

Onderwerp:
Coördinaten

Kenmotu point

P, the Kenmotu point, also called the congruent squares point, is the triangle center constructed by inscribing three equal squares such that each square touches two sides and all three squares touch at a single common point. The contact points of the squares with the sides are concyclic and lie on the Kenmotu circle. The sides of the squares equals , in which the area of triangle ABC. The barycentric coordinates of this point depend on the angles of the triangle.

punt van Kenmotu

P, het punt van Kenmotu, ook het congruente vierkanten punt genoemd, verkrijg je door drie gelijke vierkanten zo in te schrijven in de driehoek ABC dat twee hoekpunten van elk vierkant op een zijde van de driehoek liggen en de drie vierkanten een punt gemeenschappelijk hebben. De contactpunten van de vierkanten liggen op de zgn. cirkel van Kenmotu. De zijden van de vierkanten zijn gelijk aan , met = de oppervlakte van driehoek ABC. De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de hoeken van de driehoek.