Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Trigonometriske grundligninger (radianer)

Simpel ligning med trigonometrisk funktion

Tænk på den simplest muige ligning, hvor en trigonometrisk funktion indgår:

, eller .

Ligningen har - naturligvis - to sider, og for at være så simpel som muligt, indgår ikke andre funktioner eller konstanter. Om ligningernes højresider kan vi sige . Eksempel:

Selvom ligningen er simpel, er løsningen det ikke!

I de to førstnævnte situationer, kan du tænke på enhedscirklen og på, hvilke koordinater et retningspunkt har på denne. Argumentet, , er cirkelbuens længde fra punktet (1,0) i positiv omløbsretning til punktet . Spørgsmålet, hvis svar giver løsningen på den tilsvarende trigonometriske grundligning, er nu:
Hvilke værdier (vinkler, radiantal) svarer til denne højde (andenkoordinat)?
Svaret er ikke entydigt! For den sidstnævnte ligning med tangens er spørgsmålet, og derfor også svaret, helt tilsvarende. For tangens skal man dog huske, at man ikke måler direkte på retningspunktet P, men på skæringspunktet T mellem tangenten og linjen (og regner med negative værdier, hvis T ligger under førsteaksen.

To vinkler med samme cosinus

Ligning med cosinus

I opg 1 skal du indstille retningspunktet til én vinkel på 1.0 radian og herunder (i opg 2) skal du angive den anden vinkel, , der der løser ligningen med "." som decimaladskiller og 1 decimal. Vink: Byt om på de to retningspunkter, der er markeret på enhedscirklen. Husk at sørge for, at det er den laveste x-værdi, der aflæses i diagrammet (i opg 1 skal ), og den højeste x-værdi, du skriver ind herunder. Det samme gælder for de følgende opgaver.

To vinkler med samme sinus

Ligning med sinus

I opg 3 skal du indstille retningspunktet til en vinkel på 0.2 radian og her i opg 4 skal du angive den anden vinkel, , der der løser ligningen med "." som decimaladskiller og 1 decimal. Vink: Byt om på de to retningspunkter, der er markeret på enhedscirklen.

To vinkler med samme tangens

Ligning med tangens

I opgave 5 skal du indstille retningspunktet til en vinkel på 0.8 radian og her i opg 6 skal du angive den anden vinkel, , der der løser ligningen med "." som decimaladskiller og 1 decimal. Vink: Byt om på de to retningspunkter, der er markeret på enhedscirklen, og aflæs x.