Oplossen van rechthoekige driehoeken

Een rechthoekige driehoek is volledig bepaald indien volgende gegevens gekend zijn: 1 rechthoekszijde en 1 scherpe hoek, (RZ en SH) 1 schuine zijde en 1 scherpe hoek, (SZ en SH) 1 schuine zijde en 1 rechthoekszijde, (SZ en RZ) 2 rechthoekszijden, (RZ1 en RZ2). Het is dan mogelijk om met volgende formules: de stelling van Pythagoras de formule voor de hoekensom de goniometrische getallen sinus, cosinus en tangens de ontbrekende hoeken en/of zijden te bepalen. De vier mogelijke gevallen worden hieronder gedemonstreerd. Elk geval kan jij onbeperkt inoefenen...