Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Mijlocul unui segment în reper cartezian

Se calculează coordonatele mijlocului unui segment atunci când se cunosc coordonatele extremităţilor. Folosiţi formulele, introduceţi rezultatul. Prin xA, xB, xM se înţelege abscisa punctului A, respectiv B, M. Dar prin yA, yB, yM? Cred că nu e greu de ghicit.