Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

Çemberde Açılar

AByayı sürgüsünü hareket ettirerek çemberde merkez açı, çevre açı ve teğet kiriş açı ile AB yayının ölçüsü arasındaki ilişkiyi inceleyiniz.
1. Aynı yayı gören çevre açı ile merkez açı arasında nasıl bir ilişki var? 2. Aynı yayı gören teğet kiriş açı ile merkez açı arasında nasıl bir ilişki var? 3. Aynı yayı gören çevre açı ile teğet kiriş açı arasında nasıl bir ilişki var?