Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Gràfiques de la funció, primera derivada i segona derivada

Amb aquesta aplicació, podeu veure la relació que hi ha entre la gràfica d'una funció, la de la primera derivada i la de la segona derivada. Trieu les diferents opcions i desplaceu el punt que està a l'eix d'abscisses. Podeu introduir una nova funció en la casella superior esquerra.