Definició

La trigonometria és una branca de la matemàtica, el significat etimològic de la qual és 'el mesurament dels triangles'. En termes generals, la trigonometria és l'estudi de les raons trigonomètriques: sinus, cosinus; tangent, cotangent, secant i cosecant. Intervé directa o indirectament en altres branques de la matemàtica i s'aplica en tots aquells àmbits on es requereixen mesures de precisió. La trigonometria s'aplica a altres branques de la geometria, com és el cas de l'estudi de les esferes en la geometria de l'espai. Posseeix nombroses aplicacions, entre les quals es troben: les tècniques de triangulació, per exemple, són usades en astronomia per mesurar distàncies a estels propers, en el mesurament de distàncies entre punts geogràfics, i en sistemes globals de navegació per satèl·lits.