Integral definida i Teorema fonamental del Càlcul Integral

Amb aquest llibre conté varies aplicacions fetes per mi per tal de: 1) Com introducció estudio la relació entre l'àrea que hi ha sota la corba de la velocitat i l'espai recorregut d'un mòbil. Cas I: Mòbils amb acceleració constant Aprofito el fet que els alumnes ja coneixen les fórmules del Moviment Uniforme i del Moviment Uniforment accelerat. I permet conjecturar que hi ha alguna relació. Cas II: Mòbils amb acceleració NO constant 2) Visualitzo el 1r Teorema del valor mitjà del del càlcul Integral 3) Visualitzo el Teorema fonamental del Càlcul Integral Traçant la funció àrea A(x) observo que coincideix amb la primitiva de la funcio