Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Lineaarinen epäyhtälö

Tekijä:
NNieminen
Lineaarinen epäyhtälö Tarkastele, miten lineaarinen yhtälö jakaa koordinaattitason eri osiin. Aloita valitsemalla parametrit ja liikuttamalla pistettä säätöpalkeissa. Tämän jälkeen ruudulle ilmestyy suora. Siirtele pistettä tasossa eri puolilla suoraa ja tarkkaile lausekkeen arvoa (näkyy säätöpalkkien vieressä).