Prickskytte

Författare/skapare:
Edward
Område(n):
Statistik, Statistik
Prickskytte Lägesmått eller centralmått är tex median = det mittersta värdet, om man sorterar observationerna i storleksordning blir det den n/2:te observationen eller med ett jämnt antal observationen medeltalet av de två mittersta. typvärdet = den observation som det finns flest av medelvärdet = summan av observationerna delat med antalet observationer Här används medeltal och medeltal av x och y koordinater samta standardavvikelse