Partikel på rampe og i skrå kast

Forfatter
Kent
Den røde pil er hastighedsvektoren for en partikel, som sendes afsted i en vinkel i forhold til vandret. Partiklen sendes dels op ad en blå rampe, hvor den stopper på det øverste punkt, dels ud i et skråt kast vist med grønt. Vinklen ændres med punktet A og længden af vektoren med punktet B. Forsøg at flytte på A og B for at se, hvad der sker med de to bevægelser i forhold til hinanden. Bemærk at partiklens højeste punkt på rampen ikke ændres med hastighedsvektorens vinkel. Det højeste punkt følger den blå stiplede linje ved fastholdt størrelse af hastighedsvektoren (konstant begyndelsesfart af partiklen).
Partiklen, der bevæger sig på rampen, flytter sig til det øverste punkt, hvor den vender og glider tilbage for at ramme punktet O med samme hastighed (bare modsat rettet), som da den startede. Partiklen i det skrå kast vil ramme jorden med samme hastighed, som da den startede, blot vil hastighedsvektorens vinkel være den negative af den, som den oprindelige. Når partiklen når toppen af rampen, er dens kinetiske energi fra hele hastighedsvektoren brugt op. Det gælder ikke for det skrå kast. Her er kun den lodrette komposants kinetiske energi, der er brugt op. Det forudsættes at der ikke er luftmodstand eller gnidningsmodstand. Desuden forudsættes det at partiklen glider og ikke ruller på rampen.