Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Olle v-t-graf

Olle cyklar iväg till skolan. Ungefär halvvägs passerar han en vägkorsning där han stannar för att släppa fram en massa bilar. Därefter fortsätter han cykla till skolan med dubbelt så hög hastighet som innan.