Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Summen af et 2.gradsled og et 1.gradspolylomium

Grafen for et et 2.gradsled, , er en parabel der går gennem origo. Et 1.gradspolynomiums graf er en ret linje, hvor koefficienterne i udtrykket er henholdsvis hældning og skæring med -akse. Lægger man 1.gradspolynomiet til 2.gradsleddet fås et 2.gradspolynomium, , og konstruktionen nedenfor illustrerer, hvordan 1.gradspolynomiet parallelforskyder grafen for 2.gradsleddet. Det kan lade sig gøre at bestemme fortegnet for koefficienterne og diskriminanten alene ud fra en parabels placering, og ved at eksperimentere med koefficienterne i konstruktionen burde det være muligt at gennemskue hvordan.