Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(3) Circumcenter

circumcenter

The circumcenter is the center of the circumscribed circle or circumcircle, which is the circle that passes through all the vertices of the triangle. The circumcenter is the point where the bisectors of the sides cross. The barycentric coordinates of the circumcenter depend on the angles of the triangles.

middelpunt van de omgeschreven cirkel

De omgeschreven cirkel is de cirkel die door alle hoekpunten van de driehoek gaat. Het middelpunt van deze cirkel is het punt waar de middelloodlijnen van de driehoek elkaar snijden. De barycentrische coördinaten van het middelpunt worden bepaald door de hoeken van de driehoek.