Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Prosta styczna do okręgu przez punkt

Prosta styczna do okręgu to taka prosta, która posiada z okręgiem tylko jeden punkt wspólny.

Konstrukcja prostej stycznej do okręgu

Protokół konstrukcji

Co będzie potrzebne: okrąg o środku S, punkt P leżący poza okręgiem Konstrukcja:
  1. Zaznaczamy środek odcinka SP i oznaczamy go jako A.
  2. Kreślimy okrąg o środku w punkcie A i promieniu AS.
  3. Zaznaczamy punkty przecięcia obydwu okręgów.
  4. Kreślimy dwie proste przechodzące przez punkt P oraz każde z przecięć między okręgami.

Pytanie kontrolne

Poprawność tej konstrukcji można uzasadnić przez własność

Zaznacz odpowiedź tutaj
  • A
  • B
  • C
  • D
Sprawdź moją odpowiedź (3)