Titrering af svag syre med stærk base

Titrering af svag syre med stærk base

Titrerings af svag syre med stærk base

Hvis eddikesyre (ethansyre), der er en svag syre titreres med den stærke base natriumhydroxid fås følgende reaktion 
CH3COOH + NaOH ® H2O + Na+ +CH3COO-
hvor acetationen CH3COO- også benævnes Ac-. I det virtuelle forsøg herunder titreres Vs mL HAc med NaOH. Koncentrationen af syren er Cs mol/L og af basen Cb mol/L. Udviklingen i pH-værdi plottes som funktion af tilsat volumen V (mL) NaOH.