Objecteigenschappen wijzigen

Je kunt het uiterlijk van objecten wijzigen in het Eigenschappenvenster . Selecteer het object dat je wil aanpassen en tik op de knop  Eigenschappen in de blauwe Hoofdbalk. Opmerking: Je kunt ook een object aangehouden aantikken om zijn  Eigenschappenvenster te openen.

Voorbeeld

Voorbeeld
Gebruik de voorziene knoppen om het uiterlijk van een object te wijzigen, bijvoorbeeld...
  • om de kleur van het object te wijzigen
  • om de puntstijl te wijzigen
  • om de lijnstijl te wijzigen
Opmerking: De beschikbare opties in het  Eigenschappenvenster hangen af van het type object.