Umetanje slike u dokument za obradu teksta (npr. MS Word, LibreOffice Writer)

Umetanje slike u dokument za obradu teksta

Nakon preuzimanja figure iz GeoGebre u formatu .png, možete zalijepiti unuta dokumeta (npr. MS Word, LibreOffice Writer).
 • Otvorite novi tekst dokument u nekom od programa za obradu teksta (npr. MS Word, LibreOffice Writter).
 • Pozicionirajte kursor na mjesto gdje želite ubaciti sliku.
 • S izbornika Umetanje izaberite Slike i pronađite sliku koju ste preuzeli iz GeoGebre.
Izmjena veličine slike ako je to potrebno Ako koristite MS Word:
 • Dvostruki klik na ubačenu sliku.
 • Unesite visinu/širinu slike koja se nalazi se na kartici Alati za slike.
Bilješka: Ako mijenjate veličinu slike to je vidljivo u svojstvima Veličina te skaliraj (npr. visina 44% u odnosu na izvornu veličinu ). Ako želite možete vratiti/postaviti izvornu veličinu slike klikom na Vrati izvorno gumb. Bilješka: Ako je slika prevelika za stranicu MS Word će smanjiti veličinu automatski i prema tome podesiti vrijednosti visine/širine te skaliranja.

Ubacivanje slike u programu za obradu teksta LibreOffice Writer

 • Otvorite novi dokument.
 • Pozicionirajte kursor na mjesto gdje želite ubaciti sliku.
 • S izbornika Umetni izaberite Sliku te pronađite sliku koju ste preuzeli iz GeoGebre.
Izmjena veličine slike ako je to potrebno
 • Dvostruki klik na sliku.Otvorit će se prozor Slika.
 • Izaberite karticu Tip.
 • Unesite nove vrijednosti visine/širine slike.
 • Kliknite na gumb U redu .