Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Прво својство на паралелограм

Прво својство на паралелограм - Секоја дијагонала го дели паралелограмот на два складни триаголници.