Kümelerde İşlemler

Kümelerde İşlemler   A ve B herhangi iki küme olmak üzere bu iki kümenin ortak elemanlarının oluşturduğu kümeye A ile B kümelerinin kesişim kümesi denir.   A ve B herhangi iki küme olmak üzere bu iki kümenin tüm elemanlarının oluşturduğu kümeye A ile B kümelerinin birleşim kümesi denir. Eşitlikler: AUB=BUA A∩B=B∩A AUA=A A∩A=A AU(BUC)=(AUB)UC A∩(B∩C)=(A∩B) ∩C AU(B∩C)=(AUB) ∩(AUC) A∩(BUC)=(A∩B) U(A∩C) AU Ø =A A∩ Ø = Ø Örnek:  A={1,2,3,4,5,6}, B={1,2,3}, C={3,6,9} AUA={1,2,3,4,5,6} AU Ø ={1,2,3,4,5,6} AUB={1,2,3,4,5,6} A∩A={1,2,3,4,5,6} A∩ Ø = Ø A∩C={3,6} AU(B∩C)={1,2,3,4,5,6} A∩(BUC)={1,2,3,6} (A∩B) ∩C={3} AU(BUC)={1,2,3,4,5,6,9} Formüller: S(AUB)=s(A)+s(B)-s(A∩B) S(AUBUC)=s(A)+s(B)+ s(C)-s(A∩B) -s(A∩C)-s(B∩C)+s(A∩B∩C) Örnek:  A={1,2,3,4,5,6}, B={1,2,3}, C={3,6,9} S(AUBUC)=s(A)+s(B)+ s(C)-s(A∩B) -s(A∩C)-s(B∩C)+s(A∩B∩C) S(AUBUC)=6+3+ 3-3 -2-1+1 S(AUBUC)=7 Kümelerle yapılan işlemlerde işleme katılan tüm kümeleri kapsayan en geniş kümeye evrensel küme denir.E ile gösterilir. A kümesinde olmayan fakat E kümesinde olan elemanların oluşturduğu kümeye A kümesinin tümleyeni denir.A’ ile gösterilir. A kümesinde olan fakat B kümesinde olmayan elemanların kümesine A fark B kümesi denir. A-B olarak gösterilir. B kümesinde olan fakat A kümesinde olmayan elemanların kümesine B fark A kümesi denir. B-A olarak gösterilir. Örnek:  A={1,2,3,4,a,b}, B={2,3,a,5,c,7}, E={1,2,3,4,5,6,7,a,b,c,d,8} Bu soruyu şekil çizerek daha iyi çözebilirsiniz. A’={5,6,7,8,c,d} B’={1,4,6,8,b,d} A∩B={2,3,a} (A∩B)’={1,4,5,6,7,8,b,c,d} (AUB)’={6,8,d} A’∩B’={6,8,d} A’UB’={1,4,5,6,7,8,b,c,d} A-B={1,4,b} B-A={5,7,c} A-A= Ø A- Ø=A={1,2,3,4,a,b } Ø-A= Ø A-E= Ø E-A=A’={5,6,7,8,c,d }