Dualnost kocke i pravilnog tetraedra

Pridruži li se svakoj strani poliedra točka dobije se sustav koji definira nov poliedar. Taj poliedar je dualan zadanom poliedru. Dualni poliedar dualnog poliedra je opet zadani poliedar. U literaturi je uobičajeno da se crtaju samo "lijepi" dualni poliedri. Znači da se dualni poliedar pravilnnog poliedra crta kao pravilan poliedar.