Hiperbola i prava

Hiperbolu možete definisati unosom odgovarajućih vrednosti za ose a i b. Klikom na Objašnjenje dobićete postupak za izračunavanje ugla između prave i hiperbole. Klikom na odgovarajuću dugmad dobićete odgovarajuće akcije (asimptote, jednačinu tangente kroz tačku koja pripada hiperboli i ugao između prave i hiperbole).
Hiperbolu možete definisati unosom odgovarajućih vrednosti za ose a i b. Klikom na Objašnjenje dobićete postupak za izračunavanje ugla između prave i hiperbole. Klikom na odgovarajuću dugmad dobićete odgovarajuće akcije (asimptote, jednačinu tangente kroz tačku koja pripada hiperboli i ugao između prave i hiperbole).