Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Valoracions àcid base aquoses

Seleccioneu dos substàncies, les seues concentracions, el volum inicial de la valorada i el volum final de la valorant i cliqueu el botó “Calcula valoració”. Obtindreu la funció del pH en funció del volum amb un punt que podeu moure.