Slider-Crank (Klikový mechanismus)

Pohyb v rovině je zadán dvěma trajektoriemi. Trajektorií bodu A je kružnice, trajektorií bodu B je přímka. Pohybem bodu A (klikou) rozpohybujete hybnou soustavu. Zeleně je zobrazena trajektorie středu S ojnice AB, červeně je trajektorie bodu Y pevně s ojnicí spojeného. The rotation of the crank drives the linear movement the slider, or the expansion of gases against a sliding piston in a cylinder can drive the rotation of the crank. Trajectory of the crank A is circle i and trajectory of a piston B is segment

Construction

Set up the slider-rank mechanism. Rotation of the cranck A drives the piston B on linear trajectory . Piston-rod length is d.